Fornybar energi slår alle rekorder

Tall fra US Energy Information Agency kan fortelle oss at amerikanerne øker andelen av fornybar energi. Faktisk så utgjør denne formen for energi hele 17 % de første seks månedene av fjoråret. Dette er energi som kommer fra sol, vind og vannkraft, og samtidig som dette økte falt produksjonen av energi fra kullkraftverk.

Dette betyr at fornybar strøm snart har en like stor andel av markedet som den ikke-fornybare energien. Denne andelen skal økes, og for å gjøre dette er amerikanerne i full sving med å oppføre tusenvis av MW sol og vind. Iowa vil forresten bli den staten som først når målet om å få det meste av strømbehovet dekket av vindkraft.

Bruken av varmepumper i Norge

Antall varmepumper i de norske hjem øker stadig. Rett under en million pumper er installert og flere skal det bli. I 2016 ble det installert hele 12 % flere pumper enn året før, og dette er en utvikling som fortsetter.

Det er Norge, Sverige og Finland som har omfavnet varmepumpene og bruken av disse, og hjemme hvor pumpene er installert opplever en besparelse av energiforbruket på omtrent 9 TWh. Milde vintre har ingenting å si for interessen for varmepumper, og dersom det kommer et forbud mot oljefyring vil veksten helt klart fortsette.

Varmepumpe i annenhver enebolig

Norge har flest luft-til-luft varmepumper, og salget øker så kraftig at man nå trygt kan si at annenhver norske bolig har en varmepumpe. Det er også en økende etterspørsel etter væske-til-vann varmepumper. Disse henter varme fra fjell, vann eller jord. Luft-til-vann er den siste typen varmepumper som er i vekst.

Vindkraft

Vindkraft omdannes til energi ved hjelp av såkalte vindturbiner. Disse samler vindens energi i en dynamo, som igjen omdanner dette til elektrisitet. Du finner de fleste vindturbiner på land, men mange land plasserer dem også i grunne farvann. Horns Rev i Danmark er et godt eksempel på dette. Kysten utenfor Norge er ofte for dyp til bunnfaste turbiner og derfor har Statoil kommet opp med flytende varianter. Disse er plassert utenfor Karmøy. Det finnes også flytende turbiner utenfor kysten av Bergen.

Norge og Sverige har et samarbeid om å bygge mer vindkraft innen 2021, og for å nå dette målet må de ha over tusen vindturbiner.

USA er nå verdens største produsent av vindkraft

Den største produsenten av vindkraft per i dag er USA. Vindmøllene på amerikansk jord produserer mer enn 25 gigawatt og dette er mer enn Tyskland, som tidligere lå på førsteplass. Større interesse for fornybar energi sammen med bekymringer for klimaendringene hele kloden utsettes er blant årsakene til veksten i vindkraftkapasitet. Vindkraft har i dag en samlet verdi på verdensbasis på mer enn 300 milliarder kroner. Også i Kina er det en voldsom interesse for denne formen for fornybar energi, og her regner de med å doble kapasiteten i årene som kommer.

En videre vekst i utviklingen av vindkraft er at regjeringer over hele verden legger ned en innsats i å bruke fornybar energi i stedet for fossile kilder til energi. Dette betyr også at det må tilføres mer økonomiske midler til ulike prosjekter innen vindkraft.