Slik fungerer gulvvarme

Velger du vannbåren gulvvarme brukes det, kanskje ikke så overraskende, vann for å varme opp boligen din. Energien kan komme fra flere kilder, og man velger altså det som er mest hensiktsmessig. Vannbåren gulvvarme holder en lav temperatur, dermed er energikilder som vannpumpe eller en solfanger gode og effektive alternativer.

Jevn varme i hele værelset

Fordelen med den vannbårne gulvvarmen er at du kan senke temperaturen inne uten at det går utover komforten. Dette er fordi at når du varmer opp et værelse fra gulvet, vil 20 grader kjennes ut som 22. Dermed kan du sette temperaturen i rommet lavere enn det du ville gjort med andre varmekilder. Det flotte med dette er jo selvfølgelig at du sparer både energi og penger, og dermed er du både miljøvennlig og økonomisk. I tillegg vil du oppleve gulv som er behagelige å gå på uansett hva slags type gulv du har. Vannbåren gulvvarme fungerer både slike ting som fliser, parkett og belegg og det er ikke bare gulvet som er varmt. Du vil oppleve en behagelig innetemperatur i hele værelset ditt. Visste du forresten at Norges Astma og Allergiforbund anbefaler bruk av vannbåren varme? Det er fordi denne formen for oppvarming ikke transporterer støv og dermed bedres inneklimaet på alle måter.

Fleksible løsninger – i både nye og eksisterende boliger

Dette oppvarmingssystemet gir deg frihet til å innrede boligen din slik du vil ha den, rett og slett fordi du slipper å måtte ta hensyn til store panelovner eller radiatorer. Du kan legge systemet i eksisterende boliger og i nye boliger. I eksisterende boliger vil ikke systemet forhøye gulvet med mer enn litt over to centimeter, dermed slipper du å flytte dørene dine eller gjøre noe med tersklene. Det er enkelt å legge, men det må gjøres av en profesjonell.

Styringssystemet for den vannbårne gulvvarmen

Her finnes det flere systemer å velge mellom. Du kan blant annet ha trådløs styring av varmen. Her kan du velge hvilken temperatur det enkelte værelse skal ha og du kan dermed få de temperaturer som passer bruken av boligen. Du kan også velge varmekilde, og du kan søke Enova om støtte dersom du velger en kilde som er fornybar.

Enova

Enova ble opprettet i 2001, og er et statlig foretak som eies av Olje- og energidepartementet. De finansielle midlene kommer fra Energifondet. Fondet har 67,8 milliarder norske kroner, som brukes til å støtte fornybar energi og omlegging av energi. Energifondet får også påfyll hver gang du betaler strømregningen din, gjennom det som kalles nettpåslaget. Dermed har Enova årlige disponible midler på rundt tre milliarder norske kroner.

Det er Enova selv som i perioden fra 2017 til 2020 skal forvalte pengene i Energifondet. Her skal det satses på å redusere klimagassutslipp samt gi støtte til utvikling av teknologi. Enova har følgende mål:

«Reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelser for 2030

Økt innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet

Styrket forsyningssikkerheten gjennom fleksibel og effektiv effekt- og energibruk».

Enova gir støtte til utvikling av teknologi innen energi og klima, løsninger som er energieffektive og tiltak som sørger for en økning av forsyningssikkerheten. Hovedkontoret er i Trondheim og Nils Kristian Nakstad har rollen som administrerende direktør.