Hva er fordelene med gulvvarme?

Velger du vannbåren gulvvarme får du et gulv med en lav overflatetemperatur, noe som betyr at gulvet ditt bare er litt varmere enn rommet. Dette gir den mest optimale komforten når det kommer til varme.

Norges Astma- og Allergiforbund anbefaler vannbåren varme blant annet fordi denne varmeløsningen mer eller mindre reduserer plagene som forårsakes av støv. Ved elektriske panelovner vil, for eksempel, støv virvle opp og brennes. Dette gir dårlig inneklima og er spesielt plagsomt for alle allergikere.

Fordeler med elektrisk gulvvarme

Det er mange fordeler med elektrisk gulvvarme. For det første er den helt usynlig og den tar ikke opp veggplass. Varmefordelingen i rommet blir optimal, og den skaper heller ubehagelig lukt slik elektriske panelovner gjør når de brenner støvet som er i rommet. Elektrisk gulvvarme er en helt lydløs innretning, det er ingen surkling fra rør eller irriterende lyder fra vifter. En annen stor fordel er at systemet er helt fritt for vedlikehold. Her er det nemlig ingen pumper eller motorer som kreves tilsyn. Systemet er enkelt å installere og investeringen er heller ikke veldig kostbar, i tillegg har det en levetid på minst 50 år. Du minimerer forbruket ditt av energi, og får varme akkurat der du trenger det. Prikken over i-en er at du kan styre varmen helt presist ved hjelp av en termostat.

Hva er inneklima?

Inneklima hva er vel det? De fleste av oss har hørt ordet, og vet at det er viktig at inneklimaet er godt, men vet du hva som egentlig ligger i ordet inneklima? Inneklima er summen av alle de forholdene som påvirker oss når vi oppholder oss innendørs. Et dårlig inneklima påvirker livskvaliteten vår på en negativ måte, da vi blant annet kan få diverse helseplager. Sliter du med allergi, astma eller overfølsomhet er det ekstra viktig at inneklimaet er godt. Dette sikrer du blant annet ved bruk av elektrisk gulvvarme.

WHO, Verdens Helseorganisasjon, jobber med helse og har i den forbindelse definert fem faktorer for godt inneklima. Disse faktorene påvirker hvordan vi opplever inneklimaet i boliger og offentlige bygg. Er inneklimaet dårlig over lengre tid kan vi bli syke og få luftveisinfeksjoner, hodepine, tretthet, tørr hud samt såre slimhinner i både øyne, nese og hals. Det er heller ikke uvanlig å få problemer med konsentrasjonsevnen samt få mindre energi til å gjøre jobben.

Dette er de fem faktorer slik WHO definerer dem:

  1. Termisk miljø. Romluftstemperatur, omgivende flaters temperatur, luftfuktighet, lufthastighet og trekk, påkledning og aktivitetsnivå.
  2. Atmosfærisk miljø. Gasser/damper, lukter og partikler i lufta vi puster inn. For eksempel: Bakterier, pollen, muggsopp, husstøvmidd og rester av dødt stoff som hudavfall, flass, middrester. Kjemiske stoffer som avdamping fra rengjøringsmidler og lim. Stekeos og lukt fra matlaging
  3. Aktinisk miljø. Naturlig lys/elektrisk belysning. Lysstyrke, blending, reflekser. Radongass fra grunnen. Elektriske og magnetiske felt.
  4. Akustisk miljø. Lyd og lydoppfattelse; støy og vibrasjoner, lydoverføring og etterklangstid.
  5. Mekanisk miljø. Gulv (sklisikkerhet), innredningens tilpasning til brukerne, påvirkning fra de fysiske omgivelser. Ergonomi, sittestillinger og utforming av arbeidsplassen.

Inneklima følger automatisk med det å oppholde seg innendørs, enten dette er hjemme hos deg selv, på skolen eller på jobben. Derfor er det viktig å sørge for et godt inneklima og det kan du blant annet gjøre ved å installere gulvvarme hjemme hos deg.