Slik virker en varmepumpe

En varmepumpe henter energi og dermed varme som allerede eksisterer. Den aller vanligste pumpen er den som er fra luft-til-luft. Denne type varmepumpe henter varme fra luften ute eller fra avtrekkslufta. Deretter slippes den ut der det er behov, nemlig hjemme hos deg. For å klare denne jobben trenger varmepumpa tilførsel av strøm. Heldigvis bruker den mye mindre enn den gir tilbake. En kWh gir tre kWh med varme, ergo sparer du mye strøm.

Den billigste varianten

Den aller billigste og dermed også den mest vanlige varmepumpen er den som plasseres på ytterveggen og ser ut som en kasse. Dette er slik vi blant annet er vant til å se i USA. Her i landet brukes den dog til å varme boligen i stedet for å kjøle den ned.

Den dyrere varianten heter ventilasjonsvarmepumpe. Den fungerer på den måten at den tar varmen fra inneluften som ventileres ut av boligen og flytter den over til utelufta som ventileres inn i boligen. Dette gir både store strømbesparelser og et mye bedre inneklima. Varmen som blir til overs kan varme opp vannet som, for eksempel, befinner seg i en varmtvannsbereder.

Inni varmepumpen

Bak dekselet er det et kretsløp som er lukket og inne i dette kretsløpet finnes det et stoff som kalles arbeidsmedium. De stoffene som brukes er ikke skadelige for ozonlaget, dersom de skulle lekke ut, og de kalles for hydrofluorkarboner. Dette kretsløpet har fire deler, nemlig kompressor, kondensator, strupeventil og fordamper. I kompressoren er det en pumpe som trykker dette arbeidsmediet sammen, dette gjør at mediet blir varmere. Deretter går det hele videre gjennom det som kalles en kondensator, et nettverk av mange tynne rør. Disse blir varme og i sin tur varmer de også opp omgivelsene. Arbeidsmedier blir til en flytende væske. Deretter passerer arbeidsmediet gjennom det som heter for en strupeventil. Da går trykket ned og det skjer en delvis fordamping av arbeidsmediet, som også blir kaldere. Nå passerer det fordamperen, og det er denne som kjøler ned omgivelsene slik at arbeidsmediet fordamper totalt.

Dersom du setter den kondensatorer som avgir varme inne i boligen din så får du miljøvennlig oppvarming. Velger du heller å sette fordamperen som lager kulde inn i boligen, så blir det nedkjøling i stedet for. De fleste av dagens varmepumper vil kunne gi deg begge deler.

Hvorfor fungerer en varmepumpe?

Det er tre lover som forklarer hva som skjer inne i en varmepumpe. Dette er loven om trykk-temperatur, om kokepunkt og om væske-gass. Når trykket øker blir gassen varm og når trykket synker blir den kald. Faller trykket faller samtidig kokepunktet. I tillegg er det også slik at væske som fordamper bort samtidig avkjøler sine omgivelser.

Gode og mindre gode varmepumper

En varmepumpe som skal brukes her i Norge må virkelig tåle svært lave temperaturer. Det betyr at fordamperen må kunne kjøles så langt ned at den blir lavere enn temperaturen som er utendørs. Den kalde luften her nord skaper rim, og dermed må varmepumpe klare å defroste eller avrime seg selv. Dersom det er veldig kaldt ute må også varmepumpa bruke mer strøm enn normalt for å kunne senke den temperaturen som er inne i fordamperen.

Visste du forresten at Albert Einstein allerede i 1930 tok patent på noe som var en tidlig variant av varmepumpen? Dette patentet ble senere kjøpt av Electrolux, som brukte det i lydløse kjøleskap.